Toto jsou obchodní podmínky pro účast na akcích Filipa Říhy a High Vibe Tribe.

Pořadatelem akcí je Filip Říha, Masarykovo nábř. 12, Praha 1, 110 00, IČ 71391312

I. Platba za akce

 • Na některé akce je možné či nutné platit zálohu na vstupné předem. 
 • Záloha na vstupné je vratná v těchto případech:
  • a) odhlásí-li se účastník pomocí emailu na adresu filip@highvibetribe.eu alespoň 3 dny před konáním akce
  • b) dojde-li ke zrušení akce nebo k jejímu přesunu na jiný termín (účastníkovi je nabídnutý přesun zálohy na jiný termín či na jinou akci, ale není povinen ho využít)
 • Záloha činí 100% pro párty a 50% pro workshopy, a platí se na účet Filipa Říhy č. 290 0130 846 / 2010, s telefonním číslem účastníka jako variabilním symbolem, nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce. 
 • Storno podmínky jsou 7 dní předem = vrací se celá částka, méně než 7 dní před konáním akce je storno poplatek 50% z ceny (tj celá záloha pro workshop anebo polovina zálohy pro párty), méně než 2 dny před konáním akce je storno poplatek ve výši celé zálohy.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo vrátit zálohu na vstupné a účastníka vyřadit z účasti na párty či kurzu bez udání důvodu. Důvodů může být mnoho, např. již plně obsazený počet účastníků, atd.

II. Workshopy a kurzy

Účastníci kurzů nesou plnou odpověnost za to, jak se na a po kurzech cítí. Veškerá jídla zde připravovaná slouží k předvedení postupů přípravy, jejich konzumace je na vlastní odpovědnost.

Není-li lektor kurzů lékař, jsou veškeré informace o zdravotních účincích stravy, pohybu a dalších činností pouze vyprávěním jeho vlastních zkušeností a rozhodně nesmí být brány jako směrodatné při léčení konkrétních potíží. Pro léčení konkrétních potíží kontaktujte Vašeho lékaře. Anebo si najděte jinou svoji cestu, která je legální v rámci Evropské Unie :-).

III. Veřejné párty High Vibe Tribe

 1. Klub High Vibe Tribe (dále “my”) propojuje příjemné lidi (dále “Vy”) :), za účelem společného setkávání se, inspirace a sdílení.
 2. Členství v klubu je čistě účelové, vytváří právo členů účastnit se společných akcí, a nezakládá členům klubu žádné další povinnosti.
 3. Stejně jako každý člen klubu na společných akcích odpovídáte za svoji radost a zdraví. V případě, že s sebou na akci přivedete dítě mladší 18 let, odpovídáte i za jeho radost a zdraví.
 4. My o Vás shromažďujeme tyto základní údaje: jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, svolení se zasíláním informací a případně datum narození, pokud oslavujete narozeniny.
 5. Pokud nám dáte souhlas k zasílání informací, budeme vám posílat cca 2x měsíčně email s inspirativními články z blogu, recepty a nejbližšími akcemi High Vibe Tribe.
 6. Nesouhlasíte-li se zasíláním informací, i přesto můžete být členy klubu.
 7. Některé akce klubu jsou dokumentovány pomocí fotografií a videa. Každý, kdo na nich nechce být zachycen, je povinen si nalepit nálepku High Vibe Tribe na levé rameno.
 8. Členem klubu se stanete, když se zaregistrujete na internetovém nebo papírovém formuláři u vstupu na akci. V případě internetového formuláře potvrdíte funkčnost emailové adresy následným emailem. Papírový formulář potvrdíte podpisem.
 9. Každý člen je oprávněn kdykoliv z Klubu vystoupit, vystoupení probíhá pomocí emailu na adresu info@highvibetribe.eu a je zrealizováno do 5 pracovních dní. Vystoupení znamená, že bývalý člen bude vyřazen z databáze členů.
 10. Členství v Klubu může ukončit provozovatel Klubu, a to bez udání důvodu. V takovém případě je členství ukončeno okamžitě.

IV. Namasté.

Trocha právnických rozumů. Pokud ještě čtete, tak vězte, že se na Vás těším!

Filip